Leica Biosystems

کمپانی Leica Biosystems با تولید انواع دستگاه های تمام اتوماتیک و نیه اتوماتیک آسیب شناسی ، شرکتی  پیشتاز در جهان است که زمان بین نمونه برداری و تشخیص را کوتاه می کند. این شرکت برای هر مرحله از فرآیند آسیب شناسی، از آماده سازی نمونه و رنگ آمیزی گرفته تا تصویربرداری و گزارش، طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهد. هدف کمپانی Leica Biosystems تشخیص بیماری در عرض 24 ساعت بعد از نمونه برداری  است.

 

محصولات Leica Biosystems

دستگاه میکروتوم

https://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/microtomes

 

دستگاه تیشوپروسسور

https://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/tissue-processors

 

دستگاه کرایواستات

https://www.leicabiosystems.com/histology-equipment/cryostats