راه اندازی آسان

دستگاه Myra اولین انتقال دهنده نمونه است که  یک دوربین بر روی بازوی روباتیک جابه جا کننده نمونه قرار دارد تا به کمک آن کالیبراسیون و راه اندازی  دستگاه آسان تر شود.
کار کردن با دستگاه بسیار آسان است و به راحتی امکان هماهنگ کردن دستگاه  تمام اتوماتیک Myra با دستگاه Real Time PCR MIC امکان پذیر است.

اندازه کوچک دستگاه

با وزن کمتر از 10 کیلوگرم و ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) 310*350*460  نسبت به سایر دستگاه های پایپتینگ اتوماتیک فضای بسیار کمتری را از آزمایشگاه اشغال میکند

عملکرد عالی برای یک کار دقیق

این دستگاه کلیدی است برای بدست آوردن

داده های دقیق و درست.

به کمک سرپیپتینگ پیشرفته این دستگاه

امکان ارائه نمونه  کمتر از 1٪ در حجم 5 میکرولیتر

برای کاربران ایجاد شده است

در زمان صرفه جویی کنید

دستگاه Myra بسیار سریع و دقیق عمل میکند.
هیچ زمان شما نگران دقت دستگاه نخواهید بود.

Performance

Pipette

Contamination Control

Communication

Operating Environment